БАЗИ ДАННИ

Центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен

"Община" Населено място Име на институцията Вид на институцията Вид на институцията - детайлен Вид на институцията според начина на финансиране Институцията се финансира от: Адрес Електронна поща
Плевен Плевен УСШ център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ж.к. Сторгозия us6_pleven@abv.bg
Белене Белене ЦПЛР - ОДК център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ул."България" №50 d_spiridonowa@abv.bg
Долни Дъбник Долни Дъбник ЦСОП "Леда Милева" център за подкрепа за личностно развитие център за специална образователна подкрепа Държавно Министерство на образованието и науката ул."Христо Янчев"151 puiakdd@abv.bg
Никопол Никопол ЦПЛР ОДК гр.Никопол център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ул. "В.Левски" 26 cplr_odk_nikopol@abv.bg
Плевен Плевен ЦСОП "П. Р. Славейков" център за подкрепа за личностно развитие център за специална образователна подкрепа Държавно Министерство на образованието и науката ж.к."Сторгозия", ПК 523 slaveikov_pl@abv.bg
Плевен Плевен Регионален център център за подкрепа за личностно развитие регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование Държавно Министерство на образованието и науката ул."Георги Кочев " № 66 resource_centre.pl@abv.bg
Плевен Плевен ЦПЛР-ЦУТНТ център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община Дойран ,№79, ет.2 cutnt_pln@abv.bg
Плевен Плевен Център за работа с деца център за подкрепа за личностно развитие център за подкрепа за личностно развитие Общинско община ул.Дойран №79 crd_pleven@abv.bg
Плевен Плевен ОСО център за подкрепа за личностно развитие ученическо общежитие Общинско община Плевен oso_pleven@abv.bg