Предприятия

БАЛКАНКАР - ПЛЕВЕН

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, БЕЗ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ