НОВИНИ

Покана за участие в двудневен обучителен семинар за безработни и неактивни лица в гр. Белене На 6 и 7 юли 2020 г. ще се проведе обучителен семинар за безработни и неактивни лица по проект 16.4.2.046 „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“ e-MS code: ROBG-175

03.07.2020, Петък

Обучителният семинар за безработни и неактивни лица ще се проведе в зала 26 на Административната сграда на Община Белене с начало 9.30 ч. Организатор е фирма "Квант мениджънт" - гр. Плевен. Обучението е част от дейностите по проект „Стимулиране и повишаване на заетостта и трансграничната мобилност в трансграничния регион“ e-MS code: ROBG-175 по Програма ИНТЕРРЕГ Румъния - България, който Община Белене изпълнява в партньорство с Университет "Овидиус" - Констанца, Румъния. Основните теми, които ще бъдат обсъдени са: Управление на персонала; Финанси; Бизнескомуникации; Възможности за финансиране на бизнес със средства от ЕС. Подробна програма по дни може да намерите в "Галерия".

#семинар, #безработни, #Белене, #проект, #обучение, #програма

галерия