НОВИНИ

КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ОБЯВЯВА ШЕСТИ КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ „БЯЛО И ЧЕРВЕНО”

05.02.2021, Петък
Участниците в конкурса ще бъдат разпределени в пет групи:
- детски градини;
- І - ІV клас;
- V - VІІ клас;
- VІІІ - ХІІ клас;
- институции, организации, клубове;
- индивидуални участници.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:
- към всяка мартеница да има прикрепен лист с трите имена на автора, кого представлява (не се отнася за индивидуалните участници), телефон за обратна връзка;
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МАРТЕНИЦИТЕ:
24 февруари 2021 г. (СРЯДА) в сградата на Община Белене
Най-добрите модели ще бъдат наградени от кмета на община Белене Милен Дулев на 01 март 2021 г. (понеделник) в сградата на Община Белене.
#конкурс, #Баба Марта, #Мартеница