Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

С цел предоставяне на платформата www.projectintegration.belene.bg, наричан за краткост Платформата или сайта, Община Белене, вписана в търговския регистър към Агенцията по вписванията с БУЛСТАТ 000413579, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 5930, гр.Белене, ул.БЪЛГАРИЯ №35 обработва лични данни на субектите.
Субектите на лични данни са дееспособни физически лица. При обработването на лични данни Порталът спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

1. Категории лични данни, които ще се обработват
Услугите, които предоставя сайтът, предполагат предоставяне на Лични данни, които съдържат информация за физическа идентичност (име, адрес, телефон, e-mail), професионален опит и други.
По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), лични данни е всяка информация, която се отнася до дадено лице и чрез която то може да бъде идентифицирано или вече е идентифицирано.
Събирането, обработката и съхранението на тези данни се извършва с изрично дадено в електронна форма съгласие от страна на субекта на данни.
Доколкото тези данни са Лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на тези лични данни, Община Белене е Администратор на лични данни.

2. Цели на обработване
Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услугите на Порталът.
Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. Под никаква форма няма да бъдат събирани Ваши лични данни освен необходимите за извършване на действия в Порталът.

3. Категории получатели на данните
Порталът не предоставя лични данни на други потребители или трети страни свързани с Община Белене.

4. Информация за правата на субекта на данни
Порталът ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия акаунт освен в случаите на техническа неизправност.
Чрез достъпа до Вашия акаунт, Вие имате право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от Вас информация. Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните Ви, чрез закриване на акаунта Ви, (което ще доведе до невъзможност за използване услугата на сайта).
Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес.

5. Право на избор при предоставянето на лични данни
Задължителната информация, която се изисква, за да се регистрирате, е име и e-mail. Предоставянето на личните Ви данни в останалата функционална част на сайта, е напълно доброволно по Ваше желание. Физическото лице, търсещо работа по своя преценка решава дали и какви данни за себе си да предостави, като това става
извън Порталът.

6. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
„Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващ път, когато посетите интернет страницата Порталът.
Порталът използва „бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на сайта. Това помага за по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги.

7. Срок на съхранение
Порталът ще съхранява предоставената информация за неограничен период докато не бъде изтрит акаунтът ви.

8. Предоставяне на данните на трета държава извън ЕС
Порталът, респективно Община Белене, не предоставят лични данни въведени в Порталът на трети държави извън ЕС.

9. Сигурност от страна на Порталът
Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас.

10. Правото да бъдеш забравен
В случай че искате личните данни, които сте предоставили на Порталът да бъдат заличени, е необходимо да се свържете с нас на имейл admin@ projectintegration.belene.bg. Това заличаване ще преустанови услугите, които ползване от Портала.