БАЗИ ДАННИ

Средни училища и гимназии в област Плевен

"Община" Населено място Име на институцията Вид на институцията Вид на институцията - детайлен Вид на институцията според начина на финансиране Институцията се финансира от: Адрес Електронна поща
Белене Белене ПГЯЕ "М.С.Кюри" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ул."България" №36 pgbelene@abv.bg
Белене Белене СУ "Димчо Дебелянов " неспециализирано средно Общинско община "България" 56 dimchod@mail.bg
Гулянци Гиген СУ "Асен Златаров" неспециализирано средно Общинско община ул."Асен Златаров"№10 sou_gigen@abv.bg
Гулянци Гулянци СУ "Хр.Смирненски" неспециализирано средно Общинско община ул."Г.С.Раковски" №19 hrsmirnenski_gulyantsi@abv.bg
Долна Митрополия Долна Митрополия СУ "Васил Априлов" неспециализирано средно Общинско община ул."Трети март" №29А vasil_aprilov@abv.bg
Долна Митрополия Тръстеник СУ "Евлоги Георгиев " неспециализирано средно Общинско община ул."Ф.Александров"№14 soutrastenik@abv.bg
Долни Дъбник Долни Дъбник ПГСС "Проф. Иван Иванов" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ул. "Владимир Стойчев" №1 pgss-dd@abv.bg; pgssdd@abv.bg
Долни Дъбник Долни Дъбник СУ "Христо Ботев" неспециализирано средно Общинско община ул."Христо Янчев" № 58 sou_dabnik@abv.bg
Искър Искър СУ "Христо Смирненски" неспециализирано средно Общинско община ул. Георги Димитров 43 suiskar@yahoo.com
Кнежа Кнежа ПГЗ"Стефан Цанов" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ул."Марин Боев" № 5 pgz_kneja@abv.bg
Кнежа Кнежа ПГМЕТ "Хр.Смирненски" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ул. "Марин Боев" №5 pgm_kn@mail.bg
Кнежа Кнежа СУ "Неофит Рилски" неспециализирано средно Общинско община ул. "Христо Смирненски" № 52 kolda6ka_su@abv.bg
Левски Левски ПГССТ "Никола Й. Вапцаров" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ул."Индустриална"- 1 pgss_vapcarov@abv.bg
Левски Левски СУ "Крум Попов" неспециализирано средно Общинско община ул."Иван Вазов" № 2 su_krumpopov@abv.bg
Никопол Никопол СУ "Христо Ботев" неспециализирано средно Общинско община ул. "Сливница" 7 sou_nikopol@abv.bg
Плевен Плевен ДФСГ "Интелект" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ж.к.Дружба 3 dfsgintelekt@abv.bg
Плевен Плевен МГ "Гео Милев" неспециализирано профилирана гимназия Общинско община ж.к. "Сторгозия" mg_plewen@abv.bg
Плевен Плевен НУИ "П.Пипков" гр. Плевен специализирано по изкуствата Държавно Министерство на културата ул "Кирил и Методий "№33 pleven_art_school@abv.bg
Плевен Плевен ПГ по МЕТ неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката Ул.Климент Охридски 25 pgmet_pleven@mail.bg
Плевен Плевен ПГ по транспорт неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката к-с "Сторгозия" №100 pgt_pleven@abv.bg
Плевен Плевен ПГ по туризъм неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката "Сторгозия"100 turteh@abv.bg
Плевен Плевен ПГ"Захарий Зограф" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ул."Гривишко шосе"№2 pgdm_pleven@abv.bg
Плевен Плевен ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ул. "Цар Самуил" № 2 himia_pleven@abv.bg
Плевен Плевен ПГЛВ неспециализирано професионална гимназия Общинско община ул. Сторгозия 97 pglv_pleven@abv.bg
Плевен Плевен ПГМХТ неспециализирано професионална гимназия Общинско община бул."Георги Кочев" № 102 tmht@abv.bg
Плевен Плевен ПГОТ "Христо Бояджиев" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ул. "Д.Константинов"21 pgot.pleven@mail.bg
Плевен Плевен ПГПСТТ "Г. С. Раковски" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ж.к."Сторгозия" 101 pg_pstt@mail.bg
Плевен Плевен ПГПЧЕ неспециализирано профилирана гимназия Общинско община ул ,,Александър Стамболийски" 22 gpche_pl@abv.bg
Плевен Плевен ПГРТО неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ул. Цар Самуил №2 pgrtopleven@abv.bg
Плевен Плевен ПГСАГ "Н.Фичев" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката "Александър Стамболийски" №16 pgsa_nf_pl@abv.bg
Плевен Плевен ПГХВТ "Луи Пастьор" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ж.к. "Сторгозия" №102 thvp_pleven@mail.bg
Плевен Плевен СУ "Анастасия Димитрова" неспециализирано средно Общинско община ул."Отец Паисий" № 10 anastasia.dimitrova@abv.bg
Плевен Плевен СУ "Г. Бенковски" специализирано спортно Държавно Министерство на младежта и спорта ул. "Генерал Владимир Вазов" № 1 supleven@abv.bg
Плевен Плевен СУ "Иван Вазов" неспециализирано средно Общинско община Ул."Иван Вазов" №46 ivan_vazov_pleven@mail.bg
Плевен Плевен СУ "Пейо Яворов" неспециализирано средно Общинско община ж.к."Сторгозия" su_yavorov_pl@mail.bg
Плевен Плевен СУ "Стоян Заимов" неспециализирано средно Общинско община кв. "Сторгозия" zaimov_pl@mail.bg
Плевен Плевен СУ"Хр.Смирненски" неспециализирано средно Общинско община ул"Св.Кл.Охридски"№22 smirnenski_pln@abv.bg
Плевен Славяново СУ "Христо Ботев" неспециализирано средно Общинско община ул."Маршал Толбухин" №6 sou_slavianovo@abv.bg
Пордим Пордим СУ"Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано средно Общинско община ул"Иван Божинов" №11 soupordim@abv.bg
Червен бряг Койнаре СУ Хр. Смирненски неспециализирано средно Общинско община ул. " Христо Ботев " 1 sou_koinare@abv.bg
Червен бряг Червен бряг ПГМЕТ "Девети май" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката ул."Християнска" 31 pgmet_9v@abv.bg, pgmet@mail.bg
Червен бряг Червен бряг ПГХТ "Юрий Гагарин" неспециализирано професионална гимназия Общинско община ул. "Струга" 17 pght_rb@abv.bg
Червен бряг Червен бряг СУ "Д-р Петър Берон" неспециализирано средно Общинско община ул. "Тома Петков"№ 25 p_beron@abv.bg
Червен бряг Червен бряг ТГ "В. Е. Априлов" неспециализирано професионална гимназия Държавно Министерство на образованието и науката УЛ. " Тома Петков " 27 tgvaprilov@abv.bg
Червен бряг Чомаковци ПГЗС " Ал. Стамболийски" неспециализирано професионална гимназия Общинско община с. Чомаковци pgzs_tchomakovci@abv.bg