обучение

България

Предоставя основни данни за програмиране на език С++

София, България

Организация: Гумед тест ООД
Професионална област: Природни, математика и информатика
Умения: Професионализъм
Език на провеждане: Английски, Български

Предоставя основни данни за програмиране на език С++ Общо часове 55

http://goomed.eu/

#белене, #обучение, #програмиране,