Предприятия

БПС БЪЛГАРИЯ ПЕРСОНАЛ СЕРВИС

СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ