Предприятия

ВЕЛ СОЛАР Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА