Предприятия

ДИМАР ПЛАСТИКА Производство на изделия от каучук и пластмаси

ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ КАУЧУК И ПЛАСТМАСИ