Предприятия

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО-АЛЕКОВО Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ