Предприятия

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО-ЧЕРВЕНА Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ