Предприятия

ЧАСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЪРГОВСКА КООПЕРАЦИЯ - НОВ ЖИВОТ Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ