Предприятия

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ АСЕНОВО Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ