Предприятия

ТАЙРЕКО

СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ