Предприятия

ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ

СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ