Предприятия

ДУНАВ - НИКОПОЛ

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И КОРК, БЕЗ МЕБЕЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ СЛАМА И МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛЕТЕНЕ