Предприятия

ГЕОРГИ ТАШЕВ

ОБРАБОТКА НА КОЖИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ОБРАБОТЕНИ КОЖИ БЕЗ КОСЪМ