Предприятия

БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС И РАФИНИРАНИ НЕФТОПРОДУКТИ