Предприятия

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПОТРЕБИТЕЛНА ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ ИЗГРЕВ-93 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЛОВ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ