Предприятия

"РЕНИ - 93 - ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕООД Сухопътен транспорт

ТАКСИМЕТРОВИ, ТРАНСПОРТНИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ И АВТОСЕРВИЗ
ТАКСИМЕТРОВИ, ТРАНСПОРТНИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ И АВТОСЕРВИЗ, ПРОДАЖБА, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ТЪРГОВИЯ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА В СТРАНАТА НА СТОКИ, МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННИ УСЛУГИ, АНТИКВАРНА ТЪРГОВИЯ И ОЦЕНКИ НА АНТИКВАРНИ ПРЕДМЕТИ, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ И СКЛАДОВЕ, ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВСКО И ДРУГО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, МАРКЕТИНГ, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА, ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА