Предприятия

Коректен работодател

Община Белене Държавно управление

Местна администрация

Услуги в полза на гражданите на общината


ПАРТНЬОРИ

Община Белене търси партньори от Република Румъния за проекти по Програма Интеррег VІ Румъния - България 2021-2027

Община Белене търси партньори или има желание да стане партньор с Община от Република Румъния в проекти по Програма Интеррег VІ Румъния - България 2021-2027