Предприятия

С.M.Д.СИСТЕМИ СРЛ Отбрана

Публична администрация и отбрана; задължителното социално осигуряване

Първо място в Топ бизнес Румъния микрокомпании - област ТЕЛЕОРМАН