Предприятия

ЕВРОСИЛОЗ АД Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

Складиране и спомагателни дейности при транспортиране

Първо място в Топ Печалба Румъния - област ТЕЛЕОРМАН

EUROSILOZ SA се намира в АЛЕКСАНДРИЯ, Румъния и е част от складирането &- складовата индустрия. EUROSILOZ SA има 77 служители на това място и генерира $30.10 милиона продажби (USD). В корпоративното семейство на EUROSILOZ SA има 2 компании.