Предприятия

Коректна фирма

Хели ФЛИ СЛР Търговско посредничество с машини промишлено оборудване кораби и самолети

Агенти, участващи в продажбата на машини, промишлено оборудване, кораби и въздухоплавателни средства

Второ място в Топ Бизнес Румъния микрокомпании - сектор 1