Предприятия

АТРИС СРЛ Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

Първо място в Топ Бизнес Румъния - туру Магрейле

Търговия на дребно с автомобилни горива в специализирани магазини

ATRIS SRL се намира в Турну Магуреле, Румъния и е част от газопреносната индустрия на петролни масла и LP. ATRIS SRL има 11 служители на това място и генерира $2.08 милиона продажби (USD).