Предприятия

Ясмин Сан Други дейности по хуманно здравеопазване

Дейности по човешкото здраве

Най-голямата компания в Румъния - турну Магуреле

JASMIN MED SAN SRL се намира в Турну Магуреле, Румъния и е част от болничната индустрия. JASMIN MED SAN SRL има 10 служители в това местоположение и генерира $151,934 в продажбите (USD).