НОВИНИ

Съобщение за проведен съвместен форум в град Свищов

09.09.2019, Понеделник
На 4 и 5 септември 2019 г., в хотел „Нове“, град Свищов се проведе двудневен съвместен форум по проекта. На форума присъстваха представители на Стопанска академия „Д.А. Ценов“, Община Свищов, експерт общинска собственост в Община Белене, безработни лица, неправителствени организации, местен бизнес, представители на бюрото по труда в град Свищов, екипите в проекта на Водещия партньор и Партньор 2 – Университет „Овидиус“ – град Констанца, Румъния.

галерия