РАБОТА

Технически сътрудник в аптека

    Населено място: Белене, България
    Необходими езици: Български
    Професионалнa област: Здравеопазване и спорт
    Професионално ниво: Експерти/Специалисти
    Тип на заетост: Временна заетост


Описание

Подпомага дейността в аптеката

Как да кандидатствате

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.


работодател

Коректен партньор

Дирекция Бюро по труда - Никопол, филиал гр. Белене Други дейности по предоставяне на работна сила

Агенция по заетостта

Обявява свободни работи места, курсове, обучения


Контакти

belene_dbt@abv.bg 0658/ 3 10 93