Бизнес наръчници

България

Инвестиции

  • Индустриална зона Долна Митрополия
    Зоната е разположена на около 160 км от столицата София и на 7 км от град Плевен – едно от най-важните транспортни локации в Северна България, предлагащо както автомобилен, така и железопътен транспорт. Община Долна Митрополия се намира в близост до румънската граница и е в близост до големи потребителски центрове като Велико Търново, Горна Оряховица и Плевен. Централното местоположение на общината е важно за бъдещото икономическо развитие на региона. Зоната разполага с добре развита канална система и пречиствателна станция, която има капацитет да отговори на нуждите на промишлена зона, в която са заети над 10 000 души.

Малки и средни предприятия

  • Бизнес наръчник за МСП
    Единен наръчник за МСП е публикуван на официалната Интернет страница на Министерство на икономиката и дава възможност на предприемачи или представители на малкия и среден бизнес, лесно да намират насоки за справяне с конкретни бизнес ситуации, които са обвързани с нормативната уредба на Република България. Представените в наръчника бизнес ситуации/събития са идентифицирани посредством проведено проучване сред представители на малки и средни предприятия (МСП) относно законите и административните процедури, с които малкият и среден бизнес се сблъсква най-често и които анкетираните оценяват като най-сложни от етапа на стартиране до етапа на прекратяване на дейността си. Наръчникът се намира тук:https://mi.government.bg/bg/pages/msp-info-220.html

Румъния