Бизнес наръчници

България

Инвестиции

 • Индустриална зона Долна Митрополия
  Зоната е разположена на около 160 км от столицата София и на 7 км от град Плевен – едно от най-важните транспортни локации в Северна България, предлагащо както автомобилен, така и железопътен транспорт. Община Долна Митрополия се намира в близост до румънската граница и е в близост до големи потребителски центрове като Велико Търново, Горна Оряховица и Плевен. Централното местоположение на общината е важно за бъдещото икономическо развитие на региона. Зоната разполага с добре развита канална система и пречиствателна станция, която има капацитет да отговори на нуждите на промишлена зона, в която са заети над 10 000 души.

Малки и средни предприятия

 • Бизнес наръчник за МСП
  Единен наръчник за МСП е публикуван на официалната Интернет страница на Министерство на икономиката и дава възможност на предприемачи или представители на малкия и среден бизнес, лесно да намират насоки за справяне с конкретни бизнес ситуации, които са обвързани с нормативната уредба на Република България. Представените в наръчника бизнес ситуации/събития са идентифицирани посредством проведено проучване сред представители на малки и средни предприятия (МСП) относно законите и административните процедури, с които малкият и среден бизнес се сблъсква най-често и които анкетираните оценяват като най-сложни от етапа на стартиране до етапа на прекратяване на дейността си. Наръчникът се намира тук:https://mi.government.bg/bg/pages/msp-info-220.html

 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.
  МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.

Съвместна стратегия

 • Съвместна стратегия
  Съвместна стратегия на трансграничния регион на област Плевен, България и окръг Телеорман, Румъния, свързана с трансграничната мобилност, идентифициране на ключови сектори, които могат да позволят мобилността на работната сила и интегрирането на пазара на труда на хората в неравностойно положение

Румъния