НОВИНИ

Споразумение за удължаване срока за изпълнение на проекта Допълнително споразумение за удължаване периода за изпълнение на проекта беше подписано между Община Белене - Водещ партньор и Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ България - Румъния 2014-2020

02.11.2020, Понеделник

На 15.10.2020 г. между Община Белене и Управляващия орган на Програма ИНТЕРРЕГ България Румъния 2014-2020 бе подписано Допълнително споразумение за удължаване на периода за изпълнение на дейностите по проекта. Удължаването е продиктувано от обстоятелствата и мерките наложени във връзка с обявената световна пандемия от КОВИД-19. От това произтича и невъзможността за провеждане в срок на част от дейностите - основно тези, свързани със събирането на хора на едно място. Удължаването е с 6 месеца - до 16.04.2021 г.

#Белене, #проект, #удължаване, #срок