НОВИНИ

Община Белене обявява конкурс за снимки и видео по случай “Ден на река Дунав” По случай „Ден на река Дунав”, Община Белене обявява фото и видео конкурс на тема „Дунав в моето сърце”.

22.06.2020, Понеделник

Регламент на фото и видео конкурс 2020
1. Ограничения
1.1. Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки и 1 видео клип в конкурса.
1.2. Снимките и видео клиповете за конкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през
2019 или 2020).
1.3. Служители на Община Белене и членове на техните семейства нямат право на участие в
конкурса.
2. Технически изисквания изпращани за конкурса:
2.1. Снимките трябва да са в дигитален формат JPG или JPEG, да имат заглавие и задължително да
бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото на снимката - до 100 знака.
2.2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 пиксела по дългата страна.
Файловете не трябва да са по-големи от 25MB.
2.3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат
допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се
доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на
автора да работи с фотообработващи програми.
2.4. Времетраенето на видеото не трябва да бъде повече от 15 секунди.
2.5. Видео материалите трябва да са във формат МР4, AVI или WMV и с резолюция не по – малка от
720р.
3. Регистрация и участие
3.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки или видео става на адрес obshtinabl@abv.bg
3.2. Към всяка снимка или видео, участващи в конкурса, трябва задължително да има следната
информация:
- заглавие на снимката
- име на автора фотограф
- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 100 знака)
- година на заснемане
- за участници под 18 г. - име на родител/настойник
- телефон и имейл за обратна връзка
До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна
информация.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената
регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.
4. Срокове
4.1. Срок за изпращане на снимките
Конкурсът се открива на 10 юни 2020 г.
Краят за изпращане на снимки и видео за конкурса настъпва в 17.00 часа на 31 юли 2020 г.
4.2. Гласуване във фейсбук страницата „Дунавски новини” ще определи носителя на "Наградата на
публиката". Гласуването става от 01 август 2020 г. до 31 август 2020 г.
4.2. Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата „Дунавски новини” на 03 септември
2020 г.
4.3. Избрани фотографии участващи в конкурса, ще бъдат включени в изложба, която ще бъде
открита по време на Празника на град Белене.
4.4. Наградите ще бъдат обявени на специална церемония при откриване на изложбата по време на
Празника на град Белене 04 – 06 септември 2020 г. Ще бъде връчена и „Награда на публиката” за
всяка категория.
5. Награди
Наградите за всяка категория са както следва: 1-во място - 150 лева, 2-ро място - 100 лева, 3-то
място - 80 лева, Награда на публиката - 100 лева.
6. Участниците в конкурса предоставят правата на организатора за публикация на творбите в
рекламни и PR материали без ограничения.
7. Организатора запазва правото си да променя официалните правила на конкурса, като
промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на фейсбук страницата
„Дунавски новини”

#дунав, #danube, #festival, #фестивал, #река, #river, #photo, #снимки, #конкурс, #белене