ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

България
Румъния

 

 • Природен парк "Персина"

  Паркове и градини

  Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.

 • Централен Парк Турну Мъгуреле, Румъния

  Паркове и градини

  Централен Парк Турну Мъгуреле

 • Римски военен кастел "Димум"

  Археологически обект

  Останките от римски военен кастел "Димум" се намират в северния край на град Белене

 • Културен център "Евгений Босилков - Белене"

  Религиозни храмове

  В Културен център "Евгений Босилков - Белене" на църква "Рождение на Блажена Дева Мария" се намира Светилището на Блажений Евгений Босилков

 • Епископалната катедрала „Свети Александър” - Александрия, Румъния

  Религиозни храмове

  Епископалната катедрала „Свети Александър” е най-представителната сграда в Александрия. Святото място носи името на принц Александру Гика – основател на града, и първоначално е била дървена църква.

 • Катедрала „Св. Хараламбос“ град Турну Мъгуреле

  Религиозни храмове

  Катедралата „Св. Хараламбос“ в град Турну Мъгуреле се счита за най-представителния паметник в окръг Телеорман, поради църковното изкуство от началото на ХХ век.

 • Концлагер Белене

  Културно-исторически обект

  Тук е единственият лагер с частични останки в България.